Реформа угольной отрасли 2010-2014

15 октября Министр углепрома Украины Юрий Ященко сообщил журналистам, что в 2011 будет инициирована приватизация шахт госсектора, согласно с ранее опубликованными списками.
Судя по всему, правительство намерено реализовать реформу, запланированную на ближайшую пятилетку:
Етапи реформи:
I етап (до кінця 2010 p.):
 • розподіл підприємств за категоріями та розробка програми приватизації;
 • підготовка підприємств до приватизації;
 • розробка програми заходів підвищення мобільності працівників, які вивільняються;
 • розробка змін механізму державної підтримки для перенаправлення дотацій на перекваліфікацію й адаптацію працівників, які вивільняються.
II етап (до кінця 2012 p.):
 • лібералізація ринку вугілля:
 1. приведення цін на вугілля державних шахт до ринкових;
 2. застосування прямих договорів і розвиток аукціонної системи торгів вугіллям;
 3. лібералізація імпорту вугілля;
 • перехід на систему прямих, прозорих дотацій збитковим шахтам і ліквідація ДП «Вугілля України»;
 • приватизація життєздатних шахт;
 • ліквідація шахт, що вже перебувають на стадії закриття/консервації/доробки запасів;
 • впровадження програми заходів підвищення мобільності працівників, які вивільняються;
 • перенаправлення дотацій на перекваліфікацію й адаптацію працівників, які вивільняються;
 • підвищення ефективності роботи служби зайнятості, орієнтування її на перерозподіл кадрів у регіональному й міжрегіональному масштабі, використовуючи успішну міжнародну практику в цій галузі.
III етап (до кінця 2014 p.):
 • поетапне припинення субсидування операційних витрат державних шахт при наростанні фінансування реструктуризації шахт і соціальної підтримки працівників, які вивільняються (до 2016 р.)
Індикатори успіху:
 • приватизація 100 % потенційно рентабельних підприємств до 2014 p.;
 • скорочення субсидування собівартості державних вугільних підприємств галузі на 80 % до 2014 р. і збільшення видатків на соціальну адаптацію, при збереженні загального обсягу підтримки галузі на рівні, що не перевищує рівень 2009 р.
Связанные посты с предпросмотром