Нормативная база горного производства

Собрал список норм и правил, регулирующих проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию и ликвидацию подземных горнодобывающих предприятий на Украине. На полноту не претендует, но полнее вроде не попадался. Хорошо бы всё это многообразие покрыть ещё и ссылками на он-лайн версии (по мере появления в сети буду добавлять). Таблица - под катом.

Наименование нормативного документа
Код
Нормы технологического проектирования угольных и сланцевых шахт ВНТП 1-86
Правила підробки будівель, споруд і природних об'єктів при видобуванні вугілля підземним способом ГСТУ 101.00159226.001-2003
Системи кондиціонування рудникового повітря. Вимоги безпеки ГСТУ 101.00174088.001-2003
Підземні гаражі для дизелевозів. Вимоги до оснащування та експлуатації ГСТУ 101.00185790.001-2003
Єдині правила безпеки при вибухових роботах ДНАОП 0.00-1.17-92
Статут державної воєнізованої гірничорятувальної служби з організації і проведення гірничорятувальних робіт ДНАОП 1.1.30-4.06-97
Інструкція зі складання паспортів виїмкової дільниці, проведення та кріплення підземних виробок ДНАОП 1.1.30-5.16-96
Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях ДНАОП 1.1.30-5.18-96
Керівництво щодо проектування вентиляції вугільних шахт ДНАОП 1.1.30-6.09-93
Державні санітарні правила та норми. Підприємства вугільної промисловості ДСП 3.3.1-095-2002
Круті і крутопохилі вугільні пласти. Управління гірничим тиском і кріплення в очисних виробках на великих глибинах. Інструкція. КД 12.01.01.101-2000
Розташування, охорона і підтримка гірничих виробок при відпрацюванні вугільних пластів на шахтах України. Методичні вказівки. КД 12.01.01.201-98
Система забезпечення надійного та безпечного функціонування гірничих виробок із анкерним кріпленням. Загальні технічні вимоги. КД 12.01.01.501-98
Система забезпечення надійного та безпечного функціонування гірничих виробок із анкерним кріпленням. Порядок та організація. КД 12.01.01.502-98
Управління покрівлею і кріплення в очисних забоях на вугільних пластах з кутом падіння до 35°. Керівництво. КД 12.01.01.503-2001
Провітрювання шахт в період їх ліквідації. Керівництво КД 12.01.03-2002
Схильність до самозаймання вугілля, шахтних порід і відходів вуглезбагачення. Методика визначення. КД 12.01.04.009-2000
Енергозберігаюча технологія провітрювання вугільних шахт. КД 12.01.1101-97
Сборник нормативных документов по взрывным работам в угольных шахтах. КД 12.01.1201-99
Технологічні схеми розробки пологих пластів на шахтах України. КД 12.01.201-98
Ендогенні пожежі на вугільних шахтах Донбасу. Попередження і гасіння. Інструкція. КД 12.01.401-96
Керівництво із запобігання і гасіння ендогенних пожеж на вугільних шахтах України. КД 12.01.402-2000
Маркшейдерські роботи на вугільних шахтах та розрізах. Інструкція. КД 12.06.203—2000
Геологічні роботи на вуглевидобувних підприємствах України. Інструкція. КД 12.06.204-99
Розробка проекту протипожежного захисту вугільних шахт. Методика. КД 12.07.403-96
Захист земної поверхні від затоплення гірничих виробок. Рекомендації. КД 12.12.004-98
Правила ликвидации стволов угольных шахт. КД 12.12.005-2001
Керівництво з оцінки і контролю радіаційної обстановки на вугільних шахтах. КД 12.5.005-94
Технічні вимоги до систем водопостачання шахт і шахтної трубопровідної арматури. КД 12.5.016-95
Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт біля затоплених виробок НАОП 1.1.30-5.08-84
Тимчасові вимоги безпеки до основного гірничотранспортного обладнання для вугільних та сланцевих шахт НАОП 1.1.30-7.01-82
Тимчасове положення про систему аварійного зв'язку у вугільній промисловості НАОП 1.1.30-4.02-80
Інструкція щодо перевезення людей стрічковими конвеєрами в підземних виробках вугільних шахт НАОП 1.1.30-5.03-84
Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на шахтах, де розробляють пласти, схильні до гірничих ударів НАОП 1.1.30-5.07-88
Інструкція з безпечної експлуатації рейкових надґрунтових доріг у вугільних шахтах НАОП 1.1.30-5.12-85
Керівництво щодо безпечного виконання монтажно-демонтажних робіт механізованих комплексів НАОП 1.1.30-6.01-86
Керівництво щодо боротьби з пилом у вугільних шахтах НАОП 1.1.30-6.03-90
Вказівки про порядок і контроль безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах НАОП 1.1.30-6.06-86
Єдині вимоги до сигналів і знаків у підземних виробках і на шахтному транспорті НАОП 1.1.30-7.03-80
Типові рішення щодо безпечного перевезення людей і вантажів у виробках з нахилом від 0,005° до 0,50° НАОП 1.1.30-7.04-83
Тимчасові вимоги безпеки при експлуатації монорейкових доріг у вугільних шахтах НАОП 1.1.30-7.05-83
Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способомНАОП 1.2.90-1.02-71
Правила пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України НАПБ Б.01.009-2004
Правила безпеки у вугільних шахтах (предыдущая версия - НПАОП 10.0-1.01-05) НПАОП 10.0-1.01-10
Здания и сооружения технологических комплексов шахтной поверхности. Требования к эксплуатации. РД 12.011-96
Защита горных выработок от подземных и поверхностных водСНиП 2.06. 14-85 (с изм. 1.1989)
Подземные горные выработкиСНиП 3.03.02-84
Дегазація вугільних шахт. Вимоги до способів та схеми дегазації СОУ 10.1.00174088.001-2004
Правила безпечного ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ СОУ 10.1.00174088.011-2005
Проект ліквідації вугільних шахт України. - Склад та зміст СОУ 10.1.05400632.1-2004
Транспорт шахтний. Дороги надґрунтові. Вимоги безпеки СОУ 10.1.24183643.003-2004
Правила технічної експлуатації вугільних шахт СОУ 10.1-00185790.002-2005
Погашення гірничих виробок вугільних шахт. Загальні вимоги СОУ 10.1-00185790.010-2006
Підготовчі виробки на пологих пластах. Вибір засобів кріплення та охорони СОУ 10.1-00185790.011-2006
Кріплення арочні піддатливі та кріплення арочні піддатливі відновлені. Технічні умови ТУ У 12.00185790.078-96
Вимоги монтажепридатності обладнання механізованих комплексів, затверджені наказом Мінпаливенерго України від 30.05.2001 №197
Гірничий закон України від 06.10.99 №1127-ХIV
Единая методика прогнозирования температурных условий в угольных шахтах, утвержденная приказом Минуглепрома СССР от 29.12.1978
Інструкція з ведення вогневих робіт у підземних виробках і надшахтних будівлях, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004 №236НПАОП 10.0-5.03-04
Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних електроустановках, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004 №236 НПАОП 10.0-5.32-04
Інструкція зі складання вентиляційних планів, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004 №236НПАОП 10.0-5.26-04
Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004 №236
Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування на шахтах, небезпечних за раптовими викидами, що розробляють круті пласти, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004 №236НПАОП 10.0-5.27-04
Інструкція з електропостачання і застосування електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових виробках шахт, небезпечних за газом, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004 №236 НПАОП 10.0-5.28-04
Інструкція із застосування електроустаткування в рудниковому нормальному виконанні та електроустаткування загального призначення в шахтах, небезпечних за газом або пилом, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004 №236НПАОП 10.0-5.29-04
Інструкція з комплексного знепилювання повітря, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004 №236 НПАОП 10.0-5.23-24
Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004 №236 НПАОП 10.0-5.18-04
Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004 №236 НПАОП 10.0-5.21-04
Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004 №236
Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004 №236
Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004 №236
Інструкція з облаштування, огляду й вимірювання опору шахтних заземлень, затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.10.2004 №236НПАОП 10.0-5.31-04
Керівництво з вибору гірничотехнічних способів нормалізації кліматичних умов на виїмкових дільницях глибоких шахт, затверджене наказом Мінвуглепрому України від 14.12.94 №589.
Керівництво зі складання паспортів кріплення сполучень підготовчих виробок з металевим арковим і рамним трапецієвидним кріпленнями в умовах пологих пластів шахт України, затверджене наказом Мінвуглепрому України від 10.12.94 №586.
Кодекс України про надра від 27.07.94 №32/94-ВР
Комплекс програм «Вентиляція шахт», НДІГС, 2000, дозвіл до промислового застосування Держнаглядохоронпраці від 06.12.2002.
Положення про нарядну систему на вугільних шахтах Міністерства вугільної промисловості України, затверджене наказом Міністерства вугільної промисловості України від 17.12.98 №2-9376/55.
Положення про систему управління охороною праці на підприємствах і організаціях вугільної промисловості, затверджене наказом Мінвуглепрому України від 30.12.95 №609
Технологічні схеми монтажу і демонтажу механізованих комплексів типу КМК-98Д, КД-80, 1КМ-88, КМ-87УМ, КМ-87УМН, КМ-87УМП, КМТ і КД-90, затверджені наказом Мінвуглепрому України від 02.12.99 №614.
Профили горячекатаные СВП для крепи горных выработок. Сортамент ГОСТ 18662-83
Обапол для крепления горных выработок. Технические условия ГОСТ 5780-77
Стойки рудничные деревянные. Технические условия ГОСТ 616-83
Связанные посты с предпросмотром